Onze algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

OVERZICHT

Deze website/applicatie wordt beheerd door Superschoenen team. Overal op de website/applicatie verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Superschoenen team. Superschoenen biedt deze website/toepassing, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en mededelingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Dienst" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("VOORWAARDEN", "Voorwaarden"), inclusief de aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze VOORWAARDEN zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze VOORWAARDEN zorgvuldig voordat u onze website/applicatie opent of gebruikt. Door enig deel van de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze VOORWAARDEN. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag u de website/applicatie niet openen en geen diensten gebruiken. Als deze VOORWAARDEN worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze VOORWAARDEN.

Alle nieuwe functies of tools die worden toegevoegd aan de huidige winkel zijn ook onderhevig aan de VOORWAARDEN. Je kunt de meest recente versie van de VOORWAARDEN op elk moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze VOORWAARDEN bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website/applicatie te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website/applicatie na het plaatsen van wijzigingen houdt aanvaarding van deze wijzigingen in.

Ā 

ARTIKEL 1 - ONLINE WINKEL VOORWAARDEN


Door akkoord te gaan met deze VOORWAARDEN mag je onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en mag je bij het gebruik van de service geen wetten in je rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
U mag geen wormen of virussen of andere code van destructieve aard verzenden.
Een schending of overtreding van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beƫindiging van je Diensten.

Ā 

ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN


We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service aan iedereen te weigeren.
Je begrijpt dat je content (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en gepaard kan gaan met (a) overdracht via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens de overdracht via netwerken.
Je gaat ermee akkoord dat je geen enkel deel van de service, het gebruik van de service of de toegang tot de service of enig contact op de website/applicatie via welke de service wordt geleverd, zult reproduceren, dupliceren, kopiƫren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beĆÆnvloeden.

Ā 

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN INFORMATIE


Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is voor eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en dient alleen ter referentie. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk gewenst moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. Je gaat ermee akkoord dat het jouw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

Ā 

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN


De prijzen voor onze producten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel of de inhoud daarvan) zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou of derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

Ā 

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTENĀ 


Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website/applicatie. Deze producten of diensten hebben mogelijk beperkte hoeveelheden en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons Retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleuren op je computermonitor nauwkeurig worden weergegeven.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan personen, geografische regio's of rechtsgebieden te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd, uitsluitend ter beoordeling van ons. We behouden ons het recht voor om op elk moment met een product te stoppen. Elke aanbieding voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat je koopt of verkrijgt aan je verwachtingen voldoet, of dat eventuele fouten in de Dienst worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN ACCOUNTGEGEVENS

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen ook gelden voor bestellingen geplaatst door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen je hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is gedaan. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, geplaatst lijken te zijn door dealers, wederverkopers of distributeurs.

Je stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die je in onze winkel doet. Je stemt ermee in om je account- en andere gegevens, waaronder je e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat we je transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met je kunnen opnemen.

Bekijk voor meer informatie ons Retourbeleid.

Ā 

SECTIE 7 - OPTIONELE TOOLS

Wij kunnen u toegang bieden tot tools van derden waarover wij geen controle hebben of inbreng hebben.
Je erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang tot dergelijke tools bieden "zoals ze zijn" en "zoals ze beschikbaar zijn" zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor of in verband met jouw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik door jou van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel op eigen risico en discretie en je moet ervoor zorgen dat je bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop tools worden aangeboden door de desbetreffende externe leverancier(s).
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website/applicatie (waaronder het uitbrengen van nieuwe tools en hulpmiddelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze VOORWAARDEN.

Ā 

SECTIE 8 - KOPPELINGEN NAAR DERDEN


Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materiaal van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet bij ons zijn aangesloten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat je deze begrijpt voordat je een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN


Als je op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verstuurt (bijvoorbeeld inzendingen voor prijsvragen) of zonder verzoek van ons creatieve ideeƫn, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen verstuurt, hetzij online, per e-mail, per post of op een andere manier (gezamenlijk 'opmerkingen' genoemd), ga je ermee akkoord dat we op elk gewenst moment, zonder beperking, opmerkingen die je naar ons doorstuurt mogen bewerken, kopiƫren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook. Wij zijn niet verplicht (1) om opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een vergoeding te betalen voor opmerkingen; of (3) om te reageren op opmerkingen.
Wij kunnen, maar hebben geen verplichting om, inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of het intellectuele eigendom van een partij of deze VOORWAARDEN schendt.
U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen enkel recht van derden schenden, met inbegrip van auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of een computervirus of andere malware bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een verwante website/toepassing kan beĆÆnvloeden. Je mag geen vals e-mailadres gebruiken, je niet voordoen als iemand anders dan jezelf of ons of derden op een andere manier misleiden wat betreft de oorsprong van je commentaar. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en de nauwkeurigheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor commentaren die door u of door derden worden geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Het verstrekken van persoonlijke gegevens via de winkel valt onder ons Privacybeleid.

Ā 

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN


Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website/applicatie onnauwkeurig is op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat je je bestelling hebt ingediend).
Wij nemen geen verplichting op ons om informatie in de Dienst of op een gerelateerde website/applicatie bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsinformatie, tenzij dit wettelijk verplicht is. Geen enkele gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum die in de Dienst of op een gerelateerde website/applicatie wordt toegepast, dient te worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie in de Dienst of op een gerelateerde website/applicatie is gewijzigd of bijgewerkt.

Ā 

ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK


In aanvulling op andere verboden zoals uiteengezet in de VOORWAARDEN, is het verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen te vragen onwettige handelingen te verrichten of daaraan deel te nemen; (c) om internationale of Britse voorschriften, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen of deze te schenden; (e) lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te schaden, te belasteren, te belasteren, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) onjuiste of misleidende informatie te verstrekken; (g) virussen of andere kwaadaardige codes uploaden of verzenden die op enige wijze de functionaliteit of werking van de Dienst of van een gerelateerde website/applicatie, andere websites of het internet aantasten of kunnen aantasten; (h) persoonlijke informatie van anderen verzamelen of traceren; (i) te spammen, phishen, pharmen, pretenderen, spideren, crawlen of scrapen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) de beveiligingsfuncties van de Dienst of een gerelateerde website/applicatie, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of enige gerelateerde website/applicatie te beƫindigen wegens het schenden van enig verboden gebruik.

Ā 

ARTIKEL 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.
We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
Je gaat ermee akkoord dat we de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder je daarvan op de hoogte te stellen.
Je stemt er uitdrukkelijk mee in dat je gebruik, of het niet kunnen gebruiken, van de service geheel op eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten die via de dienst aan jou worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor jouw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zullen wij, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of enige soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de service of enig product verkregen met behulp van de service, of voor enige andere claim gerelateerd op enigerlei wijze aan uw gebruik van de service of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden, of anderszins beschikbaar gemaakt via de service, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal in dergelijke staten of rechtsgebieden onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale wettelijk toegestane omvang.

ARTIKEL 14 - SCHADELOOSSTELLING

Je gaat ermee akkoord om ons en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit jouw schending van deze VOORWAARDEN of de documenten die hierin zijn opgenomen door middel van verwijzing, of jouw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

Ā 

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat om het even welke bepaling van deze VOORWAARDEN onwettig, nietig of onuitvoerbaar wordt bepaald, zal dergelijke bepaling niettemin uitvoerbaar zijn voor zover toegestaan door toepasselijke wet, en het onuitvoerbare gedeelte zal geacht worden van deze VOORWAARDEN te zijn gescheiden, zal dergelijke bepaling de geldigheid en de uitvoerbaarheid van om het even welke andere resterende bepalingen niet beĆÆnvloeden.

Ā 

SECTIE 16 - BEƋINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vĆ³Ć³r de beĆ«indigingsdatum zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden na de beĆ«indiging van deze overeenkomst bestaan.
Deze VOORWAARDEN zijn van kracht tenzij en totdat ze door jou of ons worden beƫindigd. U kunt deze VOORWAARDEN op elk ogenblik beƫindigen door ons op de hoogte te brengen dat u niet meer onze Diensten wenst te gebruiken, of wanneer u ophoudt onze plaats te gebruiken.
Als u naar ons eigen oordeel niet voldoet, of wij vermoeden dat u niet heeft voldaan, aan enige voorwaarde of bepaling van deze VOORWAARDEN, kunnen wij ook deze overeenkomst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beƫindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beƫindiging; en/of dienovereenkomstig kunnen wij u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.ARTIKEL 17 - GEHELE OVEREENKOMST

Het nalaten van ons om om het even welk recht of bepaling van deze VOORWAARDEN uit te oefenen of af te dwingen zal geen verklaring van afstand van dergelijk recht of bepaling vormen.
Deze VOORWAARDEN en om het even welk beleid of werkende regels die door ons op deze plaats of met betrekking tot de Dienst worden gepost vormen de volledige overeenkomst en de overeenkomst tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Dienst, vervangen om het even welke vroegere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, hetzij mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, om het even welke vroegere versies van de VOORWAARDEN).
Om het even welke dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze VOORWAARDEN zullen niet tegen de opstellende partij worden uitgelegd.

SECTIE 18 - HEERSENDE WET

Deze VOORWAARDEN en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij we je Diensten verlenen, worden beheerst door en geĆÆnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Verenigd Koninkrijk.

Ā 

ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN IN ALGEMENE VOORWAARDEN


Je kunt de meest recente versie van de VOORWAARDEN op elk moment op deze pagina bekijken.
Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, om het even welk deel van deze VOORWAARDEN bij te werken, te veranderen of te vervangen door updates en veranderingen aan onze website/toepassing te posten. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website/applicatie regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw voortdurend gebruik van of toegang tot onze website/toepassing of de Dienst na het posten van om het even welke veranderingen in deze VOORWAARDEN vormt goedkeuring van die veranderingen.